Nước cấp cho lò hơi và những loại nước cần biết

Nước cấp cho lò – nồi hơi

Định nghĩa các loại nước

Nước mềm: là nước máy hoặc nước được xử lý bằng hạt nhựa cation axit mạnh dạng natri và được hoàn nguyên bằng muối ăn NaCl. Thiết bị làm mềm chuyển độ cứng (ion Ca và Mg) thành ion Na. Độ dần tương tự độ dần của nước thô, hàm lượng oxit silic không thay đổi. Trong suốt chu trình vận hành độ cứng < 0, 01 mmol/l tức là = < 1 ppm CaCO3.

Nước được khử cacbonat: là nước lọc sau xử lý bằng vôi tôi hoặc nước được xử lý bằng nhựa trao đổi cation axit yếu. Cả hai loại nước này phải được làm mềm nếu chúng được         sử dụng làm nước bổ sung.    Nước có độ cứng cacbonat và độ dẫn thấp hơn rõ rệt nhưng hàm lượng oxit silic không thay đổi nếu sử dụng cột trao đổi ion. Khử cacbonat bằng sữa vôi nóng có thể làm giảm 10- 30% hàm lượng oxit silic. Quá trình khử cacbonat bằng hạt trao đổi cation axit yếu.

nuoc-cap-cho-lo-hoi

xử lý nước lò hơi

– Nước khử khoáng: một phần là nước được làm mềm từ thiết bị lọc ngược chiều (thấm qua) hoặc nước từ thiết bị trao đổi ion bao gồm bình lọc cation và bình lọc anion và không có bình lọc hỗn hợp. Nước được khử cứng (< 0,01mmol/l) và ít nhất phải có độ dẫn trực tiếp ở 250C < 30pS/cm (phần lớn <10pS/cm) và hàm lượng oxit silic < 0,2 mg /l (ppm) SiO2.

Nước khử khoáng là nước được xử lý xuôi chiều trong 1 dây chuyền khử khoáng bao gồm ít nhất là bình lọc cation, bình lọc anion và bình lọc hỗn hợp, có độ dẫn trực tiếp ở 250C < 0,2 pS/cm, hàm lượng oxit silic <0,02 mg/l SiO2 và TOC < 0,2 mg/l.

– Nước bổ sung: là nước đã được xử lý dùng để bù lại lượng nước ngưng tụ bị mất đi trong quá trình hoạt động.

– Nước ngưng tụ hồi lưu: là nước ngưng tụ  sạch từ các thiết bị sử dụng hơi hoặc tuôc bin. Nó không nên trộn lẫn với nước bổ xung chưa được khử khí nhiệt. Nó có thể nhiễm bẩn bởi các tạp chất của quá trình sản xuất hay bởi nước làm mát, vì vậy cần kiểm soát chất lượng nước ngưng hồi lưu trực tiếp trên đường ống, và cần xử lý nước ngưng hồi lưu.

– Nước cấp (BFW) là nước đã xử lý, đã được điều chỉnh và đã khử khí dùng để cấp cho nồi hơi. Thông thường là hỗn hợp của nước ngưng tụ hồi lưu và nước bổ xung. Để điều chỉnh pH và bắt oxy, thường bổ xung các hoá chất “điều chỉnh”.

– Nước cấp được khử khoáng trong quá trình vận hành luôn có độ dẫn axit (cation) ở 250C < 0,2 pS/cm, hàm lượng oxit silic <0,02 mg/l SiO2 và được cho là không còn kiềm tự do (NaOH/KOH < 0,01 mg/l Na + K). Nước cấp chất lượng cao này chủ yếu dùng để phun khử quá nhiệt và sử dụng cho “xử lý bay hơi hoàn toàn” AVT.

Nước nồi hơi (BW) là nước lưu thông trong nồi hơi. Nó chính là nước cấp bị cô đặc.

Xem thêm >>> Hóa chất xử lý nước lò hơi


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *