Công ty sản xuất và cung cấp Biomass sinh khối

Biomass sinh khối, chất đốt công nghiệp xanh

Chất đốt xanh Biomass sinh khối là gì?

Chất đốt biomas  sinh khối là các sản phẩm được ép nén, xay nhằm giảm kích thước, nó được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên như: Vỏ trấu, gỗ, mùn cưa, vỏ điều, vỏ cà phê và các chất thải hữu cơ khác từ các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp gỗ, và các ngành công nghiệp khác. Chất đốt sinh khối  biomass có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất nhiệt, hơi nhiệt, hoặc nhiên liệu đốt trong  công nghiệp. Công nghệ sử dụng biomass sinh khối là một phương pháp phổ biến để giảm khí thải nhà kính và giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch.

 

Chất đốt sinh khối biomass từ vỏ trấu

Chất đốt sinh khối từ vỏ trấu lúa gạo có thể được sản xuất dưới một số dạng khác nhau, bao gồm:

– Trấu ép thành thanh: Trấu được ép khô bới các máy ép áp lực cao nó sẽ tự sinh nhiệt và tạo ra các chất kết dính để tạo thành các thanh tròn hoặc hình khối. Những thanh trấu ép này có thể được sử dụng làm nhiên liệu đốt trong các lò nung, lò hơi, hoặc lò đốt sinh nhiệt để sản xuất nhiệt và ứng dụng phù hợp

– Viên trấu nén:  Trấu được ép thành dạng viên nhỏ hoặc viên lớn với áp lực cao để giảm khối lượng và độ ẩm. Viên trấu ép nén thường có hình dạng và kích thước nhỏ, đều, dễ dàng để vận chuyển và lưu trữ. Nó có thể được sử dụng làm chất đốt công nghiệp xanh trong các hệ thống đốt chò nồi hơi công nghiệp, lò đốt, nồi nung, hoặc làm nhiên liệu chất đốt trong gia đình.

– Củi trấu đập: Trấu được ép thành thanh sau đó đập nhỏ. Củi trấu đập thường được sử dụng làm chất đốt xanh trong công nghiệp hoặc các ứng dụng trong gia đình.

Các dạng chất đốt sinh khối biomass từ vỏ trấu lúa gạo này đều là các nguồn năng lượng tái tạo, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và giảm khí thải nhà kính trong quá trinh đót. Tuy nhiên, cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về môi trường và an toàn khi sử dụng các chất đốt sinh khối này để đảm bảo an toàn và bền vững trong quá trình sản xuất năng lượng .

biomass-sinh-khoi

Bột vỏ trấu nghiền làm chất đốt  xanh công nghiệp

Bột vỏ trấu nghiền là một dạng chất đốt công nghiệp được sản xuất từ vỏ trấu lúa gạo sau khi đã được xay nhỏ hoặc nghiền nhỏ để tạo thành dạng bột. Bột vỏ trấu nghiền thường có kích thước hạt nhỏ và độ ẩm thấp, thường dưới 10%, giúp dễ dàng vận chuyển, lưu trữ và đốt cháy trong các quá trình công nghiệp.

Bột vỏ trấu nghiền được sử dụng làm chất đốt trong các lò đốt nhiệt, lò hơi, nhà máy sản xuất điện, hoặc các quá trình công nghiệp khác để sản xuất nhiệt hoặc điện. Khi đốt cháy, bột vỏ trấu nghiền giải phóng nhiệt năng, tạo ra hơi nước và khí thải, có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu và quy định về môi trường và an toàn.

Sử dụng bột vỏ trấu nghiền làm chất đốt công nghiệp có nhiều lợi ích, bao gồm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch, tận dụng nguồn tài nguyên sinh khối tái tạo, giảm khí thải nhà kính, và thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về môi trường, an toàn, và hiệu suất khi sử dụng bột vỏ trấu nghiền làm chất đốt công nghiệp để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của quá trình sản xuất năng lượng.

 

Chất đốt công nghiệp biomass  từ gỗ băm

Chất đốt công nghiệp biomas từ gỗ băm là một dạng chất đốt được sản xuất từ gỗ sau khi đã được băm nhỏ để tạo thành dạng hỗn hợp gỗ băm, hay còn gọi là wood chips.  Gỗ băm thường được sản xuất từ các loại gỗ như cây trồng tái tạo, gỗ từ rừng nghèo, hoặc từ các sản phẩm gỗ công nghiệp không đạt tiêu chuẩn để sử dụng trong các ứng dụng cao cấp khác.

Chất đốt công nghip biomass từ gỗ băm được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu đốt trong các lò đốt nhiệt, nồi hơi công nghiệp, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, hoặc các quá trình công nghiệp khác để sản xuất nhiệt hoặc điện. Khi đốt cháy, gỗ băm giải phóng nhiệt năng, tạo ra hơi nước và khí thải, có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu và quy định về môi trường và an toàn.

Sử dụng chất đốt công nghiệp biomass từ gỗ băm có nhiều lợi ích,  bao gồm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch, tận dụng nguồn tài nguyên gỗ tái tạo, giảm khí thải nhà kính, và thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về môi trường, an toàn, và hiệu suất khi sử dụng chất đốt công nghiệp biomass từ gỗ băm để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của quá trình sản xuất năng lượng.

 

Lợi ích khi sử dụng chất đốt xanh sinh khối biomass trong công nghiệp

Xu hướng sử dụng chất đốt sinh khối biomass trong công nghiệp đang tăng lên trong những năm gần đây do những lợi ích môi trường và kinh tế mà nó mang lại. Sau đây là một số xu hướng đáng chú ý:

– Giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch: Sử dụng biomas  làm nguồn năng lượng giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí đốt, giúp đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm rủi ro về an ninh năng lượng.

– Tận dụng tài nguyên tái tạo: Chất đốt sinh khối được sản xuất từ các nguồn tài nguyên tái tạo như: gỗ từ rừng trồng lại, vỏ trấu lúa gạo, cây trồng tái tạo, vỏ cà phê, giúp tận dụng các sản phẩm phụ của nông nghiệp và rừng sản xuất, hạn chế việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

– Giảm khí thải nhà kính: Biomass là nguồn năng lượng thay thế giúp giảm khí thải nhà kính so với sử dụng năng lượng hóa thạch, do lượng khí thải carbon từ biomass được coi là “carbon thay thế” – tức là đã được hấp thụ trong quá trình sinh học của cây trồng, ko góp phần vào tăng lượng carbon trong không khí.

– Phát triển năng lượng tái tạo và bền vững: Sử dụng chất đốt biomass làm nguồn năng lượng đồng nghĩa với việc đầu tư vào phát triển năng lượng tái tạo và bền vững, đồng thời giúp tạo ra cơ hội việc làm trong các ngành công nghiệp biomass.

– Đáp ứng yêu cầu quy định và tiêu chuẩn: Công nghiệp đốt biomass đang phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về môi trường, an toàn và hiệu suất, đảm bảo tính bền vững và an toàn của quá trình sản xuất năng lượng.

– Đa dạng hóa nguồn năng lượng: Sinh khối Biomass được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau như:  sản xuất nhiệt, hơi nhiệt, sản xuất nhiên liệu sinh học, công nghiệp hóa chất, nung sấy nông sản, giúp bảo đa dạng hóa nguồn năng lượng trong công nghiệp, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào một nguồn năng lượng duy nhất.

– Tiết kiệm nguồn tài nguyên và giảm bỏng lãng phí: Sử dụng biomass làm nguồn năng lượng giúp tận dụng các sản phẩm phụ của nông nghiệp, rừng sản xuất và các chất thải sinh học, giúp giảm lãng phí tài nguyên và đóng góp vào việc tái sử dụng và tái chế.

– Khả năng tích hợp với hệ thống năng lượng hiện có: Công nghiệp đốt biomass có thể tích hợp với các hệ thống năng lượng hiện có như: hệ thống điện lưới, hệ thống sản xuất nhiệt, hệ thống sản xuất nhiên liệu sinh học, giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn năng lượng và đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hiện đại.

– Sự phát triển của công nghệ: Công nghệ liên quan đến công nghiệp đốt biomass đang được phát triển và cải tiến liên tục,  giúp nâng cao hiệu suất, giảm chi phí và giảm tác động đến môi trường.

– Xu hướng chuyển đổi sang năng lượng xanh: Trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng xanh và giảm khí thải carbon, sử dụng biomass trong công nghiệp được coi là một giải pháp hấp dẫn để đáp ứng mục tiêu bền vững về năng lượng và môi trường.

– Tro xỉ của chất đốt biomass: có thể sử dụng làm phân bón và các sản phẩm khác.

– Phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường: của các hiệp định song phương và đa phương EVFTA, RCEPT, CPTPP.

– Góp phần cải thiện rừng nghèo.

– Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

Tóm lại, xu hướng sử dụng chất đốt biomass trong công nghiệp đang gia tăng do lợi ích môi trường, kinh tế và bền vững mà nó mang lại. Đây là một giải pháp hứa hẹn trong việc đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và đóng góp vào sự chuyển đổi sang năng lượng xanh trong tương lai.

 

nang-luong-lo-hoi

 

Công ty chuyên sản xuất và phân phối chất đốt xanh sinh khối Biomass.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Năng Lượng Lò Hơi 247 chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất đốt Biomass – Sinh khối như: củi trấu thanh, củi trấu đập, viên trấn nén, vỏ trấu, trấu nghiền, viên nén gỗ, gỗ băm, mùn cưa, vỏ cà phê, bã điều.

– Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực từ năm 2009

– Năng lực sản phẩm của chúng tôi đều và ổn định với sản lượng lên đến 10.000 tấn/tháng

– Hiện tại sản phẩm chất đốt Biomass của chúng tôi đã và đang cung cấp cho khách hàng tại nhiều nhà máy sản xuất qui mô lớn ttrong nước và thị trường xuất khẩu.

Chúng tôi có hệ thống nhà máy sản xuất đặt tại vùng nguyên liệu ổn định như: Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Phú Yên. Các nhà máy sản xuất có quy mô lớn và đầy đủ các thiết bị hiện đại. Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng với Sản lượng ổn định – Chất lượng tốt – Giá thành hợp lý.

Ngoài việc sản xuất chất đốt sinh khối, công ty cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như: tư vấn về lựa chọn nguồn năng lượng, thiết kế và lắp đặt hệ thống đốt biomass, bảo trì và sửa chữa hệ thống, và cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cho khách hàng.

Với hệ thống các nhà máy và phân xưởng sản xuất cùng đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn vững chắc. Công ty TNHH Dịch vụ Năng lượng Lò hơi 247 cam kết cung cấp sản phẩm chất đốt sinh khối chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, đồng thời đem lại các giải pháp năng lượng bền vững, góp phần vào việc giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

 

nang-luong-cho-noi-hoi

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG LÒ HƠI 247

Địa chỉ: 1K, đường số 8 khu phố 4, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM

MST: 1701886733

Điện thoại: (+84) 0283 620 8873

Miền Bắc: Số 48, Ngõ 101 Đào Tấn, P. Ngọc Khánh. Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 0918.303.873

Email: lamboiler@gmail.com

20 bình luận cho “Công ty sản xuất và cung cấp Biomass sinh khối”

 1. Chào công ty cung cấp chất đốt biomass công nghiệp. Tôi có nhà chuyên về chế biến nông sản sạch nay muốn tham khảo và mua chất đốt sinh khối biomass với số lượng lớn.
  Công ty mình có cung cấp vui lòng báo giá.
  Thanks

  • Chào anh Thanh Quang,
   Vâng yêu cầu của anh chúng tôi đã ghi nhận, bộ phận tư vấn báo giá của chúng tôi sẽ liên lạc lại để hỗ trợ mình nhé
   Thân mến

 2. Công ty tôi đang sử dụng nồi hơi đốt nhiên liệu rắn dạng viên nén. Giờ đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp chất đốt giá tốt.
  Bên mình có chào giá vui lòng liên hệ:
  Quân: 09652326

 3. Công ty sản xuất chất đốt xanh công nghiệp của bên mình có những sản phẩm nào? Bên mình có giao hàng khu vực Đồng Nai không? Vui lòng phản hồi.
  Thanks

  • Chào anh Tâm
   Vâng hiện tại về mảng chất đốt Biomass chúng tôi có các sản phẩm như:
   – Củi trấu thanh
   – Cỉ trấu đập
   – Viên trấu nén
   – Bột trấu
   – gỗ dăm bào…

 4. Công ty tôi ở khu công nghiệp sóng thần hiện đang sử dụng viên gỗ nén cho nồi hơi công nghiệp. Hiện tôi muốn kiếm nhà cung cấp báo giá tốt hơn
  Nếu bên mình có quan tâm vui lòng báo giá qua email

  • Chào anh Chuẩn,
   Vâng, chúng tôi đã nhận được yêu cẩu của bạn, bộ phận kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn báo giá cho bên mình nhé.
   Thân mến

  • Vâng, chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ anh, bộ phận kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ lại để hỗ trợ chi tiết cho mình nhé.
   Thân mến

 5. Chào công ty
  Tôi đang sản xuất củi trấu với qui mô nhỏ tại Đồng Tháp. Tôi thấy bên mình cấp củi trấu cho các nhà máy lớn. Tôi muốn hợp tác sản xuất, nếu bên mình có nhu cầu vui lòng liên hệ lại nhé.

  5 Tài: 0963163115

  • Chào anh Tài
   Vâng, thông tin của anh đã được chuyển cho bộ phận kinh doanh của chúng tôi. Nếu có nhu cầu các bạn ấy sẽ liên hệ lại với anh nhé.
   Thân mến!

 6. Chào công ty
  Tôi làm bên bộ phận thu mua cho công ty Nam Dược, hiện đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp chất đốt cho lò hơi. Vui lòng báo giá
  Hồng: 096895158

 7. Chào công ty
  Tôi là nhà sản xuất gỗ mỹ nghệ, đang sử dụng lò hơi đốt củi với công suất 4 tấn. Giờ đanh có nhu cầu mua viên nén trấu với nhu cầu 20 tấn/ tháng
  Bên mình có vui lòng phản hồi báo giá

  • Chào anh Dũng,
   Vâng, chúng tôi đã nhận được yêu cầu của anh, bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn hỗ trợ mình nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *